займ на карту без отказа с плохой кредитной историей

INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE

Inwentaryzacja architektoniczna obiektu polega na wykonaniu rysunków (rzutów wszystkich kondygnacji, przekrojów w miejscach charakterystycznych, wszystkich elewacji), opisu, dokumentacji fotograficznej, istniejącego stanu obiektu lub jego części. Inwentaryzacja budowlana jest to odtworzenie (opracowanie) aktualnych planów budowli na podstawie przeprowadzonych pomiarów z natury. Szczegółowość dokumentacji zależna jest od celu jakiemu ma służyć.

Wszystkie poważniejsze ingerencje w strukturę budynku związane z przebudową, nadbudową, rozbudową budynku, zmianą podziału pomieszczeń, wymaga wykonania inwentaryzacji budynku, jako podstawy do dalszych działań projektowych.

Rozbiórka budynku zabytkowego również wymaga wykonania inwentaryzacji obiektu.

Posiadanie aktualnych pomiarów wszystkich pomieszczeń niezbędna jest przed przystąpieniem do projektowania wystroju wnętrz.

W momencie, gdy brak jest aktualnej dokumentacji budynku wskazane jest również wykonanie inwentaryzacji przed przystąpieniem do projektowania lub wyposażania obiektu w nowe media (instalacje gazowe, instalacje elektryczne, systemy monitoringu i dozoru, systemy inteligentnych budynków, instalacje solarne itp.)