займ на карту без отказа с плохой кредитной историей

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy jest dokumentacją techniczną stanowiącą ostatnie stadium dokumentacji projektowej, opracowywanym przez architekta, dla poszczególnych zadań lub obiektów. Projekt techniczny sporządzany jest w celu określenia wszystkich szczegółów budowy obiektu, uzupełnienia zamówień aparatury i urządzeń, wykonania prefabrykatów, prowadzenia robót budowlano-montażowych.

Projekt techniczny zawiera zbiór szczegółowych dyspozycji technicznych dla wykonawców inwestycji, ustalających jednoznacznie zakres, metody i sposób prawidłowego wykonania wszystkich robót, dostaw aparatów i urządzeń, a także czynności niezbędnych do zrealizowania inwestycji.

Na podstawie projektu technicznego następuje również uściślenie kosztów budowy obiektu.