займ на карту без отказа с плохой кредитной историей

PROJEKTY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ROZBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Projekt przebudowy, nadbudowy, rozbudowy budynku nieodłącznie wiąże się z ingerencją w konstrukcję budynku. Zabiegi projektowe architekta poprzedzone są inwentaryzacją budowlaną, ekspertyzą techniczną a w razie potrzeby także ekspertyzą mykologiczną. Projekt przebudowy często wiąże się również ze zmianą sposobu użytkowana danego obiektu.

Projekt przebudowy, nadbudowy, rozbudowy budynku jest formą projektu budowlanego
i stanowi kompletny wielobranżowy załącznik do pozwolenia na budowę.